ODDZIAŁ WARSZAWA

SEKCJA MASZYNOWA
OSPBHP - ODDZIAŁ WARSZAWA
Trzymaj zagrożenianadystans.pl

APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA OBLICZANIE ODLEGŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWA UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH SIĘGANIE KOŃCZYNAMI GÓRNYMI I DOLNYMI DO STREF NIEBEZPIECZNYCH
Strona główna

Sekcja Maszynowa przy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział Warszawa udostępnia interpretację normy
PN-EN ISO 13857 w postaci niniejszej aplikacji. Aplikacja ma charakter wspomagający dla wyznaczania odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

PARTNERZY


OSPBHP ODZIAŁ WARSZAWA